Sverige finns det ungefär 4 000 000 bilar, som kör I genomsnitt 14 200 km om året. Den genomsnittliga bensinförbrukningen är 8.7liter/100km (7.1 for diesel). Vi räknar med ett snitt på 8.5 för alla bilar. Bensin har energitätheten 8.72 kWh per liter.

Detta innebar att varje bil förbrukar 8.72kWh * 8.5 liter/100km * 14200 km/år = ungefär 10 MWh per år och bil.

För alla bilar blir detta 41 000 000 MWh.

Men, verkningsgraden i en bensinmotor är inte högre än cirka 15 %. Teoretiskt sett kan en bensinmotor omsatta cirka 35% av den kemiska energin i bränslet till mekanisk energi. I en bil som körs på vanligt satt blir verkningsgraden dock mycket lägre.

Detta innebär att 41 000 000MWh * 0.15 = 6 000 000 MWh, används för att driva bilarna framåt.

En elmotor har i princip 100 % verkningsgrad. Det betyder att nästan all elektrisk energi som tillförs motorn omvandlas till mekanisk energi. Använd i en bil uppstår dock vissa förluster i batterier och transmission. Vi räknar med 90 % verkningsgrad.

Så, om alla bilar i Sverige vore elbilar, skulle vi alltså behöva producera mer elektricitet for att kunna ladda dem. Men hur mycket mer skulle behövas?

6 000 000 MWh / 0.9 = 7 000 000 MWh

Och för att producera 7 000 000 MWh på ett ar (8760 timmar) måste kraftverket vara av följande storlek:

7 000 000 MWh / 8760 h = 800 MW.

Alltså: om alla bilar vore elbilar skulle vi kunna producera all energi som krävdes for att driva dem i ett kraftverk på 800 MW. Som jämförelse kan man saga att Forsmark är på totalt ca 3200 MW, Ringhals på ca 2700MW och OKG på ca 2300 MW.

12 787 kommentarer till “Om alla bilar vore elbilar”