I föregående kalkyl beräknades det att 41 miljoner megawattimmar (MWh) energi förbrukades av alla bilar i Sverige, per år. Av denna energimängd används bara en liten del till att verkligen driva bilen framåt. Resten blir bara spillvärme. Men, även den energi som verkligen driver bilen framåt blir till sist värme. Däcken har friktion mot vägen som blir en smula varm, när man bromsar blir bromsarna lite varma och så vidare.

41 miljoner megawattimmar (MWh) per år motsvarar en konstant effekt av cirka 4600 megawatt (MW). Ett normalt bastuaggregat är på ungefär 2000 watt.

Alltså motsvarar detta att vi i Sverige konstant har igång drygt 2 miljoner bastuaggregat. 2 miljoner! Inte konstigt att jorden blir varmare… Till detta får man också rakna utsläppet av växthusgaser som ytterligare värmer jorden.

Gör man om kalkylen för hela världens bilar blir siffrorna helt astronomiska.

I hela världen fanns år 2002 590 miljoner bilar. (en bil per 11 invånare…).  590/4=147.5 gånger fler bilar i världen än i Sverige.

2 miljoner bastuaggregat * 147.5 = ungefär 300 miljoner bastuaggregat. Påslagna samtidigt, alltid. Det är inte klokt. Och detta bara från bilar…

Det är ju inte bara bilar som förbrukar fossila bränslen. Totalt sett i världen förbrukas 7650 mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) (http://www.nef1.org/ea/eastats.html).

Ett ton olja innehåller ungefär 12.5 megawattimmar (MWh) energi.

7650 000 000 mtoe * 12.5MWh = 95 625 000 000 MWh

95 625 000 000 MWh / 8760 timmar = 10 900 000 megawatt (MW)

10 900 000 MW / 0.002 MW (ett bastuaggregat) = 5 miljarder bastuaggregat

Alltså: vart användande av fossila bränslen på jorden motsvarar lika mycket värme som om nästan varje människa på jorden hade ett bastuaggregat påslaget, alltid, samtidigt. Inte undra på att jorden blir varm…

10 415 kommentarer till “Inte konstigt att jorden blir varmare”