Byggnation

Under byggnationen är man beroende av så långa perioder som möjligt av lugnt väder med låga vindar och små vågor. Byggnationen involverar båtar, kranar och utrustning som är dyr att ha stående vid dåligt väder. Vissa typer av fartyg är starkt efterfrågade i hela Europa och kan därför vara bokade till nästa projekt. Om ett projekt blir försenat på grund av dåligt väder kan vissa fartyg helt enkelt bli tvungna att lämna byggnationsplatsen för att åka vidare till nästa projekt.

Drift

Under vindkraftsprojektets driftstid påverkas möjligheten att transportera personal, utrustning och reservdelar till vindkraftsanläggningen av väderförhållandena på platsen. Normalt sköts underhållsarbetet med båtar som kan angöra ett vindkraftfundament och lasta eller lossa personal och utrustning. Om ett vindkraftprojekt ligger i förhållanden som innebär att väderförhållanden och våghöjder ofta förhindrar transport till vindkraftverken; innebär detta naturligtvis ökade kostnader i form av längre tid för felavhjälpning och väntetid, i jämförelse med projekt som ligger i lugnare vatten.