Ett vindkraftprojekt är en stor investering och förväntan på avkastning högt ställda, ofta i storleksordningen 10 % – 15 % på investerat kapital (IRR). Förväntan på avkastningen är ofta något högre än för vindkraftsanläggningar på land givet att riskerna som är involverade i havsbaserade vindkraftsanläggningar är större.

I sista kapitlet görs en jämförelse mellan fiktiva investeringar i havsbaserade vindkraftsanläggningar i Nordsjön och i Östersjön. Dessa jämförs sedan med en typisk landbaserad vindkraftsanläggning i Sverige.