Investeringar i landbaserade vindkraftsanläggningar har skett i stor skala i Sverige sedan cirka år 2009. Arise Windpowers projekt Oxhult i Laholms kommun blev en av de första storskaliga anläggningarna som uppfördes i Sverige. Oxhult består av 12 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 24 MW och en årsproduktion på cirka 70 GWh.

Det finns cirka 3000 vindkraftverk i drift eller under uppförande i Sverige idag. Samtidigt pågår tillståndsprövning för ytterligare cirka 6000 vindkraftverk. Bland dessa tillståndsansökningar finns både projekt som består av enstaka verk och upp till storskaliga projekt med flera hundra vindkraftverk.

I detta arbete är följande projekt valt som beräkningsmodell.

Antal vindkraftverk 20
Effekt 60 MW
Årsproduktion 150 GWh
Livslängd 25 år
Investering 750 MSEK

_51Q6130

Bilden ovan föreställer E.ONs projekt Stengårdsholma utanför i Nybro kommun. Projektet består av 10 vindkraftverk av modell Vestas V90 och var de första i Norden med tornhöjden 125 meter.