I inlägget nedan skrev jag om bubbelvatten och hur mycket kolsyra som frigörs till atmosfären när man skruvar av korken. Ett antal läsare har hört av sig och ställt den mycket relevanta frågan om huruvida denna koldioxid har fossilt ursprung, eller i likhet med kolsyra i öl kommer från socker och alltså ingår i ett kretslopp.

Man kolsyrar läsk genom att tillföra just kolsyra. Denna kolsyra får man från följande reaktion:

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2CO3

Kalciumkarbonat (kalk) reagerar med en syra, i detta fallet svavelsyra och bildar kalciumsulfat och kolsyra. Kolsyran tillsätts till vattnet och trycksätts. När man sedan släpper på trycket, skruvar av kapsylen, sönderfaller kolsyran till vatten och koldioxid.

Råvaran är alltså kalk som förekommer på många platser i naturen, i snäckskal bland annat. Kalk brytes ur marken och kretsloppstiden är lång, alltså får man anse att den koldioxid som frigörs när man dricker bubbelvatten bidrar till växthuseffekten.

10 090 kommentarer till “Bubbelvatten igen”