Jag har arbetat inom energi- och vindkraftsbranschen i flera år och var bland annat ansvarig för E.ONs vindkraftsprojektering i Sverige. Jag har suttit i styrelsen för Svensk Vindenergi och har ett brett kontaktnät inom energibranschen överlag.

Jag har därmed djup kunskap och erfarenhet av projektering av såväl onshore som offshoreprojekt. Jag har erfarenhet av turbinval och övrig siteoptimering. Jag har stor erfarenhet av lönsamhetsberäkningar och investeringsbedömningar på projektnivå. Jag har även erfarenhet av DD och utvärdering av företag inför uppköp eller divestment.

Jag har även producerat mycket material och sammanställningar om vindkraft i Sverige och Östersjön, på följande undersidor finns en del av det sammanställt.