De dominerande vindriktningarna i södra Östersjön är syd – sydväst, medan i norra Östersjön är den dominerande vindriktningen syd.

På samma sätt som för landbaserade vindkraftsprojekt, gäller att för varje givet havsbaserat vindkraftprojekt finns en kombination av rotordiameter, generatoreffekt och tornhöjd som är den bäst lämpade för just den platsen. Till exempel byggs vindkraftverk med rotordiameter på 120 meter, tornhöjd på 140 meter och en generatoreffekt på endast 3 MW på platser på land där vindförhållandena är dåliga. I Nordsjön finns exempel på motsatsen där vindkraftverken har en generatoreffekt på 6 MW på samma rotordiameter och ett torn på endast ca 80 meter.

I Östersjön ligger vindhastigheterna någonstans mitt emellan, vilket gör att utbudet av lämpliga vindkraftverk för etablering i Östersjön är stort.

Möjlighet för drift och underhåll

I Östersjön är det relativt sett bättre väderförhållanden än i Nordsjön, med avseende på våghöjder och stormar. Detta gör att tillgängligheten till vindkraftsanläggningar i Östersjön troligen är bättre än i Nordsjön. Naturligtvis spelar avståndet till kust en stor roll. Även områdets isförhållanden påverkar möjligheten att underhålla anläggningen.

Nedanstående två bilder (i samma skala) visar var de projekt som för tillfället finns under utveckling, byggnation eller i drift i Öster- respektive Nordsjön är belägna.

I Nordsjön finns många projekt längs Englands östra kust och längs Norra Tysklands/Jyllands kust som varit under utveckling under lång tid. De större anläggningar som nu planeras ligger ofta belägna långt ut i Nordsjön. Observera särskilt de tre stora projekten i Engelska vatten; Dogger bank, Hornsea och East Anglia vars yttersta delar ligger så långt som 200 km från land. Även de nordtyska projekten, som till exempel Amrumbank West ligger ca 40 km från ön Helgoland och ca 100 km från kust.

Skärmklipp6Skärmklipp7

Planerade och befintliga projekt i Östersjön och Nordsjön.

Naturligtvis spelar avståndet till land en stor roll för drift- och underhållskostnaden av en vindkraftsanläggning. Till en anläggning som ligger nära land kan personal och utrustning fraktas med båt från en underhållsbas i land varje dag som vädret tillåter. För en anläggning längre ut till havs krävs att en plattform byggs där personal kan övernatta och vänta ut dåligt väder.

Avstånd till hamn Transporttid med båt (20 knop)
Rödsand – 9km Ca 15 min
Horns rev 2 – 32 km Ca 1h
Amrumbank West – 40 km Ca 1h 15min