IRR [%] Östersjö Nordsjö Land
Enbart elpris 3,3 % 0,1 % 6,8 %
Elcertifikat 7,9 % (SE) 4,1 % 12,1 % (SE)
Dubbla elcertifikat 12,5 % 8,1 % (UK) 17,6 %
Feed-in* 14,0 % 10,1 % 18,6 %
Betald elanslutning ** + elcertifikat 10,0 % 5,7 % 12,1 %
Betald elanslutning ** + dubbla elcertifikat 15,3 % 10,3 % 17,6 %
Betald elanslutning ** + feed-in 16,5 % 12,0 % (DE, DK) 18,6 %
Produktionskostnad 0,89 kr/kWh 1,20 kr/kWh 0,63 kr/kWh

*Under hela driftsperioden

**Avser att kostnaden för anslutning till land betalas av staten
(ca 3,5 MSEK/MW för Östersjöprojekt och 4,5 MSEK/MW för Nordsjöprojekt)