Här görs en sammanställning och jämförelse avseende investering och lönsamhet mellan projekt i Nordsjön, Östersjön (i svenska vatten) och på land i Sverige. Alla investerings- och underhållskostnader i detta kapitel är mina uppskattningar utifrån de tre fiktiva projekten som beskrivs i detta avsnitt.