Vindkraftverk delas in i så olika IEC-klasser, nedan enligt IEC 61400-2.

Klass IEC I IEC II IEC III
Årsmedelvind 10 m/s 8.5 m/s 7.5 m/s
50-års maximum 70 m/s 59.5 m/s 52.5 m/s
Turbulens A 18% A 18% A 18%
B 16% B 16% B 16%

Ett klass-1-vindkraftverk har generellt sett en större generator än vindkraftverk i lägre klasser. Ett vindkraftverk som är anpassat för lägre vindhastigheter har ofta en större rotordiameter och ett högre torn.