Nedanstående bild visar skillnaden i den genomsnittliga vindhastigheten över Europa under 1900-talets senare hälft. Mörkare färger indikerar en högre vindhastighet.

skillnaden i den genomsnittliga vindhastigheten över Europa under 1900-talets senare hälft

Bild 1. Annual long-term means for NCEP/NCAR datasets from 1948-95. (Ag Stephens, Long-Term Variability in offshore wind speeds, 2000)

Medelvinden i Nordsjön är något högre än i Östersjön. I Nordsjön kan medelvinden vara 9 till 10 meter per sekund medan i Östersjön är årsmedelvinden snarare 8 till 9 meter per sekund. Naturligtvis varierar årsmedelvinden mycket från plats till plats.