Ett havsbaserat vindkraftverk skiljer sig inte från ett landbaserat dito, så tillvida att i vindkraftverket finns en transformator som transformerar upp spänningen till ca 30kV. I en havsbaserad vindkraftsanläggning finns därför oftast en transformatorstation som transformerar upp spänningen till högspänning, vilket lämpar sig bättre för överföringen till stamnätet på land.

I stora havsbaserade vindkraftsprojekt som ligger långt ut i havet kan en överföring med högspänd likström löna sig, då förlusterna i överföringen minskar betydligt. Å andra sidan måste en stor och oftast mycket dyrbar plattform för likströmstransformering byggas i havet i anslutning till vindkraftsanläggningen.