Solkraft för storskalig elproduktion existerar knappt i Sverige, även om det på alltfler håll i Europa byggs stora anläggningar. I takt med att kostnaden för solpaneler sjunker, blir solenergianläggningar allt mer aktuella även på Sveriges nordliga breddgrader.

Sveriges första solcellsanläggning med en effekt om mer än 1 MW finns längs med väg E18 mellan Västerås och Enköping. Anläggningen är byggd av företaget Kraftpojkarna och uppfördes i slutet av 2013.

Dock finns det stor potential av tillgänglig yta i form av mark och hustak att installera storskaliga, nätanslutna, solcellsanläggningar.

Följande storskaliga anläggning är vald som beräkningsmodell.

Effekt [max] 1 MW
Yta 6400 m2
Verkningsgrad 15 %
Årsproduktion 1,083 GWh
Livslängd 20 år
Investering 9,26 MSEK