Beräkningarna förutsätter en tryckvattenreaktor på 1600 MW av tredje generationen, av samma typ som Olkiluoto 3 i Finland som började byggas 2005 och beräknas tas i drift under 2015. Byggandet av reaktorn har kantats av problem och byggnationen har försenats med flera år. Vid byggets start estimerades att den totala investeringen skulle uppgå till cirka 3 miljarder EUR. Dock har den förväntade slutkostnaden stigit under byggets gång till cirka 8,5 miljarder EUR.

Anläggningen

I beräkningarna i detta arbete bortses från att bygget av Olkiluoto 3 har försenats och fördyrats och det förutsätts att en reaktor av denna typ skulle kosta 7 miljarder EUR (61,25 miljarder SEK) att bygga om en liknande reaktor skulle byggas i Sverige.

Effekt 1 600 MW
Årsproduktion 13 736 GWh
Livslängd 60 år
Investering 61 250 MSEK

Plats

Det förutsätts att kärnkraftsanläggningen byggs på en av de tre platser i Sverige där det redan finns kärnkraftverk idag. Således görs antagandet att endast anpassningar måste göras i befintligt elnät, tills skillnad från behovet av ny anslutning till högspänningsnätet som hade varit nödvändig om en ny plats hade valts.

Skärmklipp9

Halvön Olkiluoto ovan där den nyaste anläggningen, Olkiluoto 3, syns längst bort i bild. Bilden ovan är manipulerad, anläggningen är fortfarande under byggnation.