Östersjön har mycket goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. I Östersjön har det hittills uppförts två storskaliga vindkraftsanläggningar. Lillgrund i Öresund och Kårehamn utanför Ölands östkust.

  Lillgrund Kårehamn
Antal vindkraftverk 48 16
Effekt [MW] 110 48
Produktion [GWh/år] 330 180
Investering [MSEK] 1 800 1 200

Följande projekt är valt som beräkningsmodell.

Antal vindkraftverk 70
Effekt 210 MW
Årsproduktion 805 GWh
Livslängd 25 år
Investering 4 250 MSEK

I beräkningarna antas att anläggningen investerar i och underhåller sin egen elanslutning till land. I vissa länder, exempelvis Tyskland, Danmark och England kan staten under vissa förutsättningar stå för hela eller delar av elanslutningen.

Rödsand 2 Sitebild DSCN0029

Bilden ovan visar E.ONs Rödsand 2, som ligger i vattnen utanför Rödby på Danmarks sydkust. Projektet består av 90 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 207 MW och en årsproduktion på cirka 800 GWh.