I detta arbete jämförs olika elproduktionsslag med varandra. För att förenkla och generalisera beräkningar har det för varje kraftslag skapats en genomsnittlig produktionsanläggning. På samma sätt har också generaliseringar gjort avseende valutakurser, inflation och priser på råvaror, elektricitet och stödsystem (elcertifikat).

Allmänna förutsättningar

Kalkylränta 6 %
Kurs EUR/SEK 8,75
Kurs USD/SEK 8,25
Inflation 2 % per år
Elpris första driftåret* 350 SEK/MWh
Elcertifikat första driftåret 200 SEK/MWh

I samtliga beräkningar förutsätts att anläggningarna byggs i prisområde SE3.

Det är naturligtvis svårt att förutsäga hur priser och andra förhållanden utvecklar sig i framtiden. När man räknar på produktionskostnader och hur lönsam en elproduktionsanläggning kan tänkas vara, är resultatet naturligtvis mycket beroende på vilka antaganden man gör om framtida utveckling av elpriset, stödsystem och så vidare.

I detta arbete görs dock samma antaganden för alla typer av anläggningar, vilket leder till en möjlighet att kunna jämföra olika elproduktionsanläggningar med varandra.